سیاست اعتدالی جمعیّت در ایرانDr. Hesamalddin Ashena

دکتر حسامالدّین آشنا

جمعیّت کشور در سال‌های اخیر بار دیگر مورد توجّه محافل و تریبون‌های مختلف قرار گرفته است. تا کنون دو جریان اصلی در مباحث جمعیّتی قابل شناسایی است. در ادامه سعی خواهم کرد با بررسی مشخّصات این دو جریان فکری نشان دهم هیچ یک از این دو جریان به تنهایی نتوانستهاند در عمل مسیر متمایزی را در تحوّلات جمعیّتی بگشایند و لذا لازم است رویکرد جایگزینی برای کارشناسی مسایل جمعیّتی کشور دنبال شود. اوّلین رویکرد جمعیّتشناسی است. هنگامی که در مورد جمعیّت سخن می‌گوییم، پیش از همه جمعیّت‌شناسان مخاطب قرار گرفته و از آنان انتظار می‌رود تحلیل‌ها و واکنش‌هایی را در باب این مقوله ارائه نمایند، امّا با وجود سابقهی دانشی جمعیّت‎­شناسی در کشور این دانش به اندازهی کافی شکوفا نشده است تعداد آنها اندک و اختلاف‎شان بی­‎شمار است. جمعیّت‎­شناسان، رویکردی علمی به این موضوع دارند ...

ادامه‎ی مطلب

Interwievموج پیری در راه نیست، مردم را نگران نکنید 

در گفت‌وگو با دکتر محمّدجلال عبّاسی شوازی و دکتر محمّد میرزایی

کم‌تر از يک ماه قبل جمعیّت ايران به 78 ميليون نفر رسيد؛ جمعیّت ايراني‌هايي که در داخل و خارج از مرزها زندگي مي‌کنند امّا از مرز 80 ميليون نفر گذشت.  با اين وجود، هنوز زمزمه‌هاي نگراني از کاهش رشد جمعیّت و پير شدن ساخت جمعیّتي ايران به گوش مي‌رسد. اين زمزمه‌ها که همزمان با تغيير سياست‌هاي جمعیّتي کشور آغاز شدند هشدار مي‌دادند که اگر ايراني‌ها امروز تصميم به زياد کردن تعداد فرزندانشان نگيرند، تا 20 سال آينده سونامي پيري کشور را مي‌بلعد. با اين‌حال، آن‌طور که استادان جمعیّت‌شناس دانشگاه تهران مي‌گويند وخيم بودن اوضاع واقعيّت ندارد و ادّعاهايي که درباره‌ی بحران جمعیّتي مي‌شود صحيح نيست. به گفته‌ی اين کارشناسان ساخت جمعیّتي ايران امروز ايده‌آل است و لااقل تا 3 يا 4 دهه‌ی بعد، رشد جمعیّت همچنان مثبت خواهد بود. آن‌چه در ادامه می‌خوانید، گفت‌وگوی خبرنگار روزنامه‌ی اطّلاعات با دکتر محمّد ميرزايي و دکتر محمّدجلال عبّاسي شوازي می‌باشد.

ادامه‌ی مطلب

Dr. Ashenaکیفیّت سیاست‌گذاری جمعیّت در ایران؛ دوگانه‌های راهبردی

دکتر حسام‌الدّین آشنا

کشور ما در سه دهه‌ی اخير تحوّلات چشمگير جمعیّت‌شناختی را تجربه کرده که بر رشد و ترکیب جمعیّت تأثیر قابل‌توجّهی داشته و این امر پیامدهای قابل‌توجّهی برای آینده‌ی جمعیّت و کشور ایران به دنبال خواهد داشت. سیاست‌های جمعیّتی، مجموعه‌ی تدابیر و برنامه‌هائی است که به منظور تأثیر بر رفتار مردم برای بهبود وضعیّت زندگی آن‌ها در یک کشور اتّخاذ و اجرا می‌شوند. سیاستهای جمعیّتی بایستی با توجّه به تحوّلات و ساختار جمعیّتی موجود طرّاحی و همواره مورد ارزیابی و تجدید نظر قرار گیرند. عدم شناخت درست تحوّلات جمعیّتی و نگرش تک‌بُعدی به این تحوّلات موجب ارائه‌ی طرحها و برنامه‌های جمعیّتی به صورت ناقص و یا شتابزده می‌شود که در صورت اجرا نه تنها مفید و مؤثّر نخواهند بود بلکه گاه به فجایعی غیر قابل جبران منتهی می‌شود. دست‌یابی به سیاست‌های کارآمد و اثربخش امری سهل و ساده نیست. طرّاحی فرایندهای مطلوب و اثربخش سیاست‌گذاری نیازمند لوازم ...

ادامه‌ی مطلب

Demography
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
جمعه ، 2 مهر 1395 ، 08:23

اهميّت ويژگي‌هاي شغلي زنان بر احتمال باروري طيّ دوره‌ی پنج‌ساله‌ی 1393- 1389
مطالعه‌ی موردي شهر اصفهان

Dr. Mohammad Mirzaeiدکتر محمّد میرزائی، مهری شمس قهفرّخی

چکيده
شرايط كاري يكي از عوامل مؤثّر بر سازگاري نقش‌هاي شغلي و خانوادگي است. هدف از اين مقاله بررسي تفاوت در باروري بر حسب ويژگي‌هاي شغلي زنان در شرايط باروري پايين شهر اصفهان است. داده‌ها بر مبناي يك پيمايش گذشته‌نگر از تاريخچه‌ی اشتغال و باروري در ميان نمونه‌ی 552 نفري از زنان 40-20 ساله‌ی شهر اصفهان گردآوري شده است. اين مقاله براي برآورد اثرات متغيّرهاي شغلي روي احتمال و الگوي باروري، مدل تحليل بقاء زمان گسسته را به كار برده است. مقاله بررسي مي‌كند چگونه شرايط كاري در طول طبقات شغلي متفاوت است و آيا شرايط شغلي با فرزندآوري مرتبط است. بر اساس مطالعات قبلي انتظار بر اين بود يك اثر مثبت در باروري زنان شاغل در بخش دولتي، رسمي، در جايگاه بالا، پاره‌وقت و با دستمزد بالا وجود داشته باشد. شواهد تجربي نشان داد كه شاغلان بخش دولتي، رسمي، در جايگاه بالا، تمام وقت و با دستمزد/حقوق بالا با احتمال بيش‌تر به فرزند اوّل يا دوّم مي‌رسند. در كل، نتايج نشان داد كه ويژگي‌هاي شغلي با باروري در ارتباط است. به عبارت ديگر، شرايط كاري بر سازگاري زنان در نقش‌هاي شغلي و خانوادگي اثرگذار است. پس، مي‌توان از طريق فراهم‌آوردن شرايط شغلي دوستدار خانواده، زمينه‌ی افزايش باروري را فراهم ساخت. این مقاله در مجلّه‌ی «نامه‌ی انجمن جمعیّت‌شناسی ایران»، سال نهم، شماره‌ی 17، صص 139-113 چاپ شده است. برای دسترسی به فایل متن کامل مقاله به صورت پی دی اف، این‌حا کلیک کنید.

 
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
شنبه ، 27 شهریور 1395 ، 12:40

جمعیّت‌شناسی سیاسی: نقش تغییرات جمعیّتی در سیاست ملّی و امنیّت بینالمللیDr. Yaghoob Foroutan

نوشته‎ی: پروفسور جک گولدستون و همکاران

مترجم: دکتر یعقوب فروتن

کتاب جمعیّت‎شناسی سیاسی با عنوان فرعی نقش تغییرات جمعیّتی در سیاست ملّی و امنیّت بینالمللی نوشته‎ی پروفسور جک گلدستون و همکاران و توسّط دکتر یعقوب فروتن، دانشیار جمعیّت‎شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران، به زبان فارسی برگردانده شده است. این کتاب در شمارگان 1000 نسخه و به قیمت هفده هزار تومان از سوی مؤسّسه‎ی مطالعات و مدیریّت جامع و تخصّصی جمعیّت کشور در سال 1395 چاپ و  روانه‎ی بازار کتاب شده است. کتاب در شش بخش و هیجده فصل سازمان یافته است. جمعیّت‎شناسی سیاسی و علوم سیاسی، جمعیّت و امنیّت بین‎الملل، جمعیّت‎شناسی، توسعه، تضاد، جمعیّت‎شناسی و سیاست‎های ملّی، جمعیّت‎شناسی و ستیزه‎های قومی - دینی، و خلاصه و نتیجه‎گیری به ترتیب عنوان بخش‎های شش‎گانه‎ی کتاب است.  هر بخش دربرگیرنده‎ی چند فصل است. نظریه‎ی جمعیّت‎شناسی سیاسی، جمعیّت‌شناسی و ژئوپلیتیک، امنیّت در عصر سالخوردگی جمعیّت، ساخت سنّی جمعیّت و توسعه از دریچه‎ی سیاست، دیدگاه بلوغ ساختار سنی جمعیّت، رشد تورّمی جمعیّت جوانان و خشونت، جمعیّت‎شناسی، تغییرات اقلیمی، ستیزه، ابعاد جمعیّت‎‌شناختی سازماندهی قومی و ناسیونالیستی، جنبه‎‌های دینی - سیاسی باروری و تغییرات جمعیّت‌شناختی و ... عنوان فصل‌هایی از این کتاب است که در بخش‌های مختلف به آن پرداخته شده است. این کتاب با مقدّمه‎ی اختصاصی مؤلّف، جک گلدستون، برای برگردان فارسی کتاب آغاز می‌شود که در ادامه آمده است.

ادامه مطلب...
 
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه ، 1 مهر 1395 ، 05:48

معرّفي و كاربرد مدل كارت براي طبقه‌بندي تعداد فرزندان ايده‌آل 49-15 ساله‌ی استان سمنان

دکتر آرزو باقری، دکتر مهسا سعادتی، دکتر حجّیه بی‌بی رازقی نصرآبادChildren

چکیده

هدف اصلي اين مقاله معرّفي و كاربرد مدل درختي كارت براي طبقه‌بندي وقايع جمعيّتي است كه از آن براي طبقه‌بندي تعداد فرزندان ايده‌آل طرح «بررسي رفتارهاي ازدواج و باروري زنان حدّاقل يكبار ازدواج‌كرده‌ی 49-15 ساله در استان سمنان - 1391» استفاده شده است. يافته‌هاي مطالعه نشان داد كه مدل درختي كارت با استفاده از ضريب جيني با احتمالات پيشين برآوردي از دقّت كافي و مناسب براي پيش‌بيني طبقه‌ی تعداد فرزندان ايده‌آل برخوردار بود. نتايج برازش اين مدل براي طبقه‌بندي تعداد فرزندان ايده‌آل 405 زن حدّاقل يكبار ازدواج‌كرده با متغيّرهاي پيش‌بين سن در اوّلين ازدواج، نوع ازدواج، سطح تحصيلات، وضعيّت شغلي، محلّ تولّد و كوهورت مواليد نشان داد كه وضعيّت شغلي نقش متفاوتي در ميان كوهورت‌هاي مواليد ايفا مي‌كند. نزديكي نظرات و نيّات باروري كوهورت مواليد اوّل و دوّم به يكديگر از ديگر نتايج بدست‌آمده در اين مقاله مي‌باشد. زنان شاغل نسبت به زنان غيرشاغل در كوهورت مواليد اوّل تعداد فرزندان ايده‌آل بيش‌تري دارند. همچنين، سن در اوّلين ازدواج براي كوهورت‌هاي مواليد دوّم و سوّم كه محلّ تولّد آنان روستا بوده است، نيز نقش مهمّي بر روي تعداد فرزندان ايده‌آل دارد. این مقاله در مجلّه‌ی «نامه‌ی انجمن جمعیّت‌شناسی ایران»، سال نهم، شماره‌ی 17، صص 117-77 چاپ شده است. برای دسترسی به فایل متن کامل مقاله به صورت پی دی اف، این‌حا کلیک کنید.

 
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
يكشنبه ، 4 مهر 1395 ، 14:18

بررسي عوامل تعيين‌كننده‌ی تصميم سزارين در برابر طبيعي در زنان باردار شهر اصفهان

زهرا شمس قهفرّخی، دکتر فریده خلج‌آبادی فراهانی، دکتر حسن سرائی

چکيده
شيوع سزارين در ايران نسبت به دهه‌ی 1350 افزايش سه برابري داشته است، به‌طوري كه به گزارش سازمان جهاني بهداشت ايران در سال 2008 به لحاظ فراواني سزارين در دنيا رتبه‌ي دوّم را دارا بوده است. سزارين در اصفهان نيز شيوع بالايي دارد. لذا هدف اين مقاله بررسي عوامل تعيين‌كننده‌تصميم سزارين در زنان باردار شهر اصفهان است. اين پيمايش بر روي 400 زن 15 تا 49 ساله‌ی باردار كه در ماه‌هاي پاياني بارداري بوده‌اند و براي وضع حمل به يكي از مراكز بهداشتي درماني شهر اصفهان مراجعه كرده بودند انجام شد. داده‌ها توسّط پرسشنامه‌ی محقّق‌ساخته جمع‌آوري گرديد. نتايج تحليل چندمتغيّره نشان داد كه پس از كنترل تحصيلات، درآمد و نيّات باروري، احتمال تصميم سزارين با افزايش نقش پزشك در تشويق سزارين، افزايش هنجار ذهني در پذيرش سزارين و تصوير بدني به‌طور معني‌داري افزايش مي‌يابد. همچنين، نگرش نسبت به سزارين و فردگرايي از طريق تأثير بر هنجار ذهني بر تصميم سزارين تأثير مي‌گذارند. بر اساس نتايج اين مطالعه، تصميم سزارين در زنان باردار يك تصميم پيچيده بوده كه تحت تأثير عوامل مختلف شكل مي‌گيرد. لذا مداخلات جامع براي كاهش سزارين با تأثير بر نقش پزشكان، تغيير هنجار ذهني و فرهنگ‌سازي در زمينه‌ي تصوير بدني توصيه مي‌شود. این مقاله در مجلّه‌ی «نامه‌ی انجمن جمعیّت‌شناسی ایران»، سال نهم، شماره‌ی 17، صص 224-199 چاپ شده است. برای دسترسی به فایل متن کامل مقاله به صورت پی دی اف، این‌حا کلیک کنید.

 
<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>

صفحه 1 از 13

منوی اصلی سایت Main

صفحه‌­ی اصلی

موضوع

رویدادها

منابع

پیوندها

درباره­‌ی من

مترجم سایت Translate

خبرنامه News Letter

نام:

ایمیل:

کنفرانس‌ها Conference

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

آمار بازدیدکنندگان Visited

واژه‌نامه‎ی جمعیّت‌شناسی Onlineانگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی، این‎جا کلیک کنید. 

واژه‎نامه‎ی چندزبانه‎ی جمعیّت‎شناسی، این‎جا کلیک کنید.

تازه‌های کتاب

جمعیّت و توسعه: درآمدی انتقادی.  این کتاب توسّط فرانک فوردی به رشته‌ی تحریر درآمده است. دکتر حسین قدرتی و دکتر شفیعه قدرتی از اعضای هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری آن را به زبان فارسی برگردانده‌اند. ترجمه‌ی فارسی کتاب توسّط  انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران در شمارگان 500 نسخه و در 222 صفحه در زمستان 1394 چاپ و منتشر شده است. این کتاب با مقدّمه‌ای از ناشر، مقدّمه‌ی مترجمان و مقدّمه‌ی نویسنده در 9 فصل سازمان یافته است.

ادامه‌ی مطلب

نرم‌افزارهای جمعیّتی

DAS: صفحه‌گسترده‌ی تحلیل جمعیّت‌شناختی؛ DAS برنامه‌ای رایانه‌ای برای انجام تحلیل‌های جمعیّت‌شناختی در محیط Excel می‌باشد. این برنامه به صورت صفحه‌گسترده است. مجموعه‌ای متشکّل از برنامه‌های مختلف است. DAS صفحه‌گسترده‌ای دربرگیرنده‌ی 11 برنامه‌ی متفاوت است. هر برنامه از چند صفحه‌ی دیگر تشکیل شده است و برای هر صفحه عملیات خاصّی متناسب با موضوعات مختلف جمعیّتی در دو حوزه‌ی ایستایی‌شناسی و پویایی‌شناسی جمعیّت تعریف شده است. 

ادامه‌ی مطلب